4 Ekim 2009 Pazar

Hello/Merhaba

Hello
This blog is going to be updated version of leftist parties of Turkey of Nico Biver.
You'll see some legal fronts on yellow line just below of illegal groups. Hereby i do not claim any organic relationship between those groups but ideological "closeness" is apparent.
You'll also see some groups on blue line just below broadleft parties/mass organisations. Blue ones are currents or auxilliary organisations.
Waiting for contributions
.
Merhaba
Bu blog Nico Biver'in leftist parties of Turkey (Türkiye'nin sol partileri) sayfasının güncellenmiş bir versiyonu olacaktır. Burada ne bir ideolojinin propagandası yapılmaktadır ne de birilerine istihbarat sağlanmaktadır. Burada amaçlanan, Türkiye'de kendini sol olarak nitelendiren grupları listeleyerek unutulmaması yönünde hafıza çalışmasından öte bir şey değildir.
Bazı illegal oluşumların hemen altında sarı renk ile belirtilen legal cepheler göreceksiniz. Bu gruplar arasında herhangi bir organik ilişki iddiasında bulunmuyorum. (Aslında tablodaki maddelerin hiçbirinde bir doğruluk iddiam yok) Ama bu gruplar arasında ideolojik "yakınlık" bulunmaktadır.
Bazı kitle partileri ve organizasyonlarının hemen altında da mavi ile belirtilen yapılar göreceksiniz. Mavi olanlar bu kitle örgütlerinin içinde yer alan akım hareketler ve ya yan kuruluşlardır.
Katkılarınız beklenmektedir.
.
Furthermore whenever i am available, I may prepare a nostalgic table for the leftist parties in 1980, just before the military coup , when the leftism in Turkey was on its peak. And also a chart for rightist extremism including nationalists and Islamic communities.
.
Ayrıca uygun olduğumda Türkiye solunun güçlü olduğu askeri darbe öncesi 1980'deki durumunu gösterir bir tablo yapmayı planlıyorum. Bir de milliyetçi hareketi ve İslami cemaatleri içeren bir tablo daha.
Bu arada tablo yeterince karmaşık olduğu için herşeyi Türkçe'ye çevirmedim. Bir kaç ipucu;
Kopuş yaşanılan hareket belirtiliyorsa split
Birleşmelerde merge ya da join
Kuruluşlarda found ya da f.
Anlaşılmayan bir şey varsa haber verirsiniz.

LEFTIST PARTIES OF TURKEY
The chart is divided into 2 picture, just click on them for bigger versions (4 MB + 2MB)
Also here is HTML page including links to those groups webpages.

https://docs.google.com/document/pub?id=1pB_Covv_WAREOfVrQF223aQqHbtNG6MXQr36fEZxxNo

Updated: DSHP, ESP, Adalılar, DÖH (24/11/09)
Updated: TİKB, Yeşil ve Sol, Ahali, FKÇ, Karakök
Updated:TDH,EDP,TBIP
Updated:Devrimci Komünist Hareket, Demokrasi için Birlik Hareketi, Sosyalist Birlik Hareketi